berdakwah dengan hati

Kamis, 15 Desember 2016

INI HUKUMNYA, JIKA ISTRI MENGHISAP K3MALUAN SUAMI, BOLEH ATAU TIDAK?? (BERIKUT PENJELASANNYA)

Pertama, Saat masihlah bujangan setahun lebih waktu itu, saya pernah membaca fatwa seorang ulama disebuah majalah islam, namanya Syaikh Ali Hasan Al-Halaby hafizhohulloh tentang hukum or4l s3k5 dalam pandangan islam, hal yang masih tetap saya ingat yaitu jawaban beliau. Bila mulut dan lidah yakni tempat melakukan beribadah baik berupa dzikir, doa, membaca al-qur’an dan beramar ma’ruf nahi mungkar. Tengah k3m4luan yakni tempat keluarnya najis seperti air kencing dan madzi. Dan tidak sepantasnya hal yang tempat yang mengeluarkan yang baik (mulut) bercampur dengan tempat yang mengeluarkan yang buruk (k3m4luan). Dasarnya beliau menjawab akan keharaman or4l s3k5. 
Ke-2, saya peroleh dari internet demikian hari waktu itu yang datang dari majalah juga, fatwa dari beberapa ulama yang lain yang mengharamkan or4l s3k5 yang dihimpun oleh Syaikh Al-’Allämah Ahmad bin Yahyä An-Najmï rahimahulläh : 
Pertanyaan : 
Apa hukum or4l s3k5? 
Jawabannya : 
1. Mufti Saudi Arabia sisi Selatan, Asy-Syaikh Al-Allämah Ahmad bin Yahyä An-Najmï hafizhahulläh menjawab seperti berikut, “Adapun isapan istri pada k3m4luan suaminya (or4l 53x), jadi ini yakni haram, tidak dibolehkan. Karena ia (k3m4luan suami) dapat memencar. Apabila memencar jadi akan keluar darinya air madzy yang dia najis menurut kesepakatan (ulama’). Bila (air madzy itu) masuk dalam mulutnya lalu ke perutnya jadi mungkin saja akan menyebabkan penyakit baginya. Dan Syaikh Ibnu Bäz rahimahulläh telah berfatwa tentang haramnya hal semacam itu -sebagaimana yang saya dengarkan segera dari beliau-. ” 
2. Muhaddits dan Mujaddid zaman ini, Asy-Syaikh Al-’Allämah Muhammad Näshiruddïn Al-Albäny rahimahulläh menjawab : “Ini yakni perbuatan sebagian binatang, seperti anjing. Dan kita punyai basic umum bila dalam banyak hadits, Ar-Rasül melarang untuk tasyabbuh (serupa) hewan-hewan, seperti larangan beliau turun (sujud) seperti turunnya onta, dan lihat seperti tolehan srigala, dan mematuk seperti patukan burung gagak. Dan telah dimaklumi juga bila Nabi shallallähu ‘alaihi wa sallam telah melarang untuk tasyabbuh dengan orang kafir, jadi diambil juga dari arti larangan itu larangan tasyabbuh dengan hewan-hewan -sebagai penguat yang telah lalu-, terutama hewan yang telah di kenali kejelekan perilakunya. Jadi harusnya seorang muslim -dan keadaannya seperti ini- merasa tinggi untuk serupa hewan-hewan. ” 
3. Salah seorang ulama besar kota Madinah, Asy-Syaikh Al-’Allämah ‘Ubaid bin ‘Abdilläh bin Sulaimän Al-Jäbiry hafizhahulläh menjawab : “Ini yakni haram, karena ia termasuk tasyabbuh dengan hewan-hewan. Namun banyak di kelompok golongan muslimin yang tertimpa oleh perkara-perkara yang rendah lagi ganjil menurut syari’at, akal dan fitrah seperti ini. Hal semacam itu karena ia memakai waktunya untuk ikuti rangkaian film-film porno melalui video atau tv yang rusak. Seseorang lelaki muslim berkewajiban untuk menghormati istrinya dan jangan sampai ia berkaitan dengannya kecuali sama seperti perintah Allah. Apabila ia berkaitan dengannya terkecuali dari tempat yang Allah halalkan baginya jadi termasuk juga melampaui batas dan bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya shallallähu ‘alaihi wa sallam. ” 
Tag : TAUSIAH KELUARGA

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : INI HUKUMNYA, JIKA ISTRI MENGHISAP K3MALUAN SUAMI, BOLEH ATAU TIDAK?? (BERIKUT PENJELASANNYA)

Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar